Your Father will bless you, with…..

Onze ogen zijn de laatste tijd meer open gegaan voor het zegenen van iemands geest. Immers wij bestaan uit geest, ziel en lichaam, althans dat is wat wij geloven en daarvoor is overvloedig bewijs te vinden in de bijbel.

Denk alleen al aan 1 Tessalonicenzen 5: 23 waarin staat dat “geheel uw geest, ziel en lichaam moge bij de komst van onze Here Jezus Christus blijken in alle delen onberispelijk bewaard te zijn”.  Misschien vraagt iemand zich af: is dat zo belangrijk om dat verschil te duiden? We bestaan toch uit één persoon? Dat is ook zo en zo hoort het ook. Maar  als je er goed over nadenkt, kom je misschien tot de ontdekking dat je ongemerkt veel aandacht besteed aan je lichaam (al is het maar tanden poetsen….). Ook je ziel is nadrukkelijk aanwezig (of je nu lacht of huilt….). Maar als iemand 40 jaar is en zich opeens afvraagt: wie ben ik nou eigenlijk? (geloof me, wij zien deze mensen heel veel!!) dan is dat niet zo raar als  er  niet of nauwelijks aandacht is geweest voor de verzorging van zijn geest. Als het goed is in onze opvoeding is er vanaf de geboorte veel bevestiging geweest van dat we geliefd en aanvaard zijn, zonder condities. Dat is balsem voor de ziel maar vooral waarheid voor de geest. We krijgen daardoor zelfvertrouwen en weten later “wie we zijn in Christus”.  Helaas gaat er veel niet goed in onze kinderjaren. Dat is niet altijd je ouders te verwijten, zeker niet als zij het ook niet geleerd hebben of goede voorbeelden hadden. Bemoedigen zit van nature niet zo in ons. Wij zijn van ” doe maar gewoon”. Iemand mocht eens verbeelding krijgen!

Mijn punt is dit: we zijn er wakker voor geworden dat hier achterstallig onderhoud is. En dat de sleutel is eenvoudig iemands geest zegenen. Heel concreet. Met naam en toenaam. Zonder terughoudendheid! Zoals b.v. Geest van ……, ik zegen jou met waarheid dat je een geliefd kind van de Vader bent – geest van ….ik zegen jou met de waarheid dat de Vader jou alles heeft gegeven om een goede moeder te zijn. Geest van …..God is zo enorm blij met. Ik breng onder je aandacht dat Hij jou heeft toegerust met gaven en dat jij een uniek persoon bent. er is maar één JIJ!! En vul maar in. Onze ziel mag dat horen en dat is ok! Maar onze geest MOET dat horen. En daarvoor moet je iemands geest aanspreken. Ook ik moet dat horen. Zoals jullie wellicht weten heb ik een zwaar jaar achter de rug door traumatische gebeurtenissen. Ik ben zo enorm dankbaar voor goede therapie. Wat een fantastische therapeut heb ik!!! Wat heb ik daar veel aan en ik ben daar zo dankbaar voor. Toen Jolanda en ik elkaars geest op deze wijze begonnen te zegenen was dat een aparte ervaring. Zo iets moet ook groeien merkten we, je moet het regelmatig doen. We hadden er in het begin ook niet zo’n taal voor. Als ik nu terugkijk, merkte ik opeens dat mijn blijdschap terugkwam, ik floot weer (als ik gelukkig ben, fluit ik), sliep beter, was niet meer bang in het bos, niet meer achterdochtig. Enz, enz. Het gebeurde zonder dat ik het aanvankelijk direct opmerkte. Terugkijkend weet ik ook niet wanneer het nu precies ontstond. Wel weet ik dat er een verband is met het zegenen van mijn geest. Dat daarmee alle achterstallig onderhoud werd ingehaald. Hier is veel meer over te zeggen en mijn voornemen is dit regelmatig te doen. Omdat het mijn zicht op het unieke karakter en DNA van God zo enorm heeft verrijkt. En het vertrouwen dat hier een sleutel ligt in doorbraken die mensen zo graag willen ervaren.

Vanmorgen lazen Jolanda en ik een zegen uit Blessing your spirit van Sylvia Gunter en Arthur Burk over Knowing your purpose. Daarin lazen we dat ” Your Father will bless you,…, with the right closed doors, because your enemy will try to get you to do things that God has not designed you to do- good, legitimate things, profitable things, honorable things, but  your Father has not designed you to do them.” Terwijl Jolanda het voorlas voor ons samen, ervoer ik zo’n waarheid en bevestiging in mijn geest. Right on the spot!!! Overigens hoeft niet voor iedereen hetzelfde op hetzelfde moment te gelden. Maar voor ons was het raak! Zegenen van je geest gaat dus verder dan genezing van traumatische ervaringen. Het geeft richting, identiteit. Ik geloof dat zakenmensen, verpleegkundigen, ambtenaren, predikanten, werklozen en alles wat daar tussen in zit hier voordeel van hebben. Namelijk weten en ervaren in je geest wat de impact van het spreken van God in je leven is.

Vandaar de aanhef: YOUR FATHER WILL BLESS YOU, WITH…..

Ga maar nadenken, reflecteren, bidden over waarmee! Hij heeft een zegen voor je.

Ik luister graag naar jouw verhaal.

Blessings, Hans

Comments are closed.