Stichting Serving Others

De naam Servingothers is geïnspireerd door de persoon Jezus Christus die Zijn leven heeft afgelegd en gekomen is om te dienen. Dat is een compleet andere levensstijl dan de gangbare. Voor Servingothers is het leven van Jezus Christus hèt voorbeeld om na te volgen. Mensen groeien door het volgen van goede voorbeelden. Anderen volgen en groeien alleen als wij zelf ook een voorbeeld zijn in het volgen van Jezus.

It is absolutely clear that God has called you to a free life. Just make sure that you don’t use this freedom as an excuse to do whatever you want to destroy your freedom. Rather use your freedom to serve one another in love; that’s how freedom grows. For everything we know about God’s Word is summed up in a single sentence: Love others as you love yourself. That’s an act of true freedom! Galatians 13-15

Het bestuur van Stichting Serving Others bestaat momenteel uit:

  • Jolanda van der Kooij-Haak (Voorzitter)
  • Saskia Boender (Secretaris)
  • Hans Bol (Penningmeester)

Bekijk ons beleidsplan en de financiële verslaglegging 2013 – 2017 (PDF)