Pastoraat & Bevrijdingspastoraat

Servingothers biedt in samenwerking met stichting In de Vrijheid pastoraat dat zich specifiek richt op het terrein van bevrijdingspastoraat. Echter ook andere vormen van pastoraat zijn mogelijk. Neem gerust contact met ons op als je vragen hebt.

Bevrijdingspastoraat is gebaseerd op de overtuiging dat Jezus als Heer ons heeft geleerd dat wij, net als Jezus, demonen mogen wegzenden, vloeken mogen verbreken en mensen vrij mogen bidden van allerlei bindingen. Niet iedereen hoeft daar last van te hebben maar als de Geest van God ons levenshuis niet vult zullen we altijd gevoelig zijn en blijven voor intimidatie en controle uit het rijk van Satan. Hier is uiteraard veel meer over te zeggen en we kennen heel wat ‘mengvormen’. Dat wil zeggen dat oorzaak en gevolg niet per definitie is toe te schrijven aan het werk van Satan.

Lang niet in alle gevallen is de persoon met wie wij bidden, zelf de oorzaak dat hij of zij bevrijding nodig heeft. Vaak zien we dat oorzaken teruggaan in het voorgeslacht. Zeker is, dat er een geestelijke realiteit is die op allerlei manieren ons probeert onderuit te halen. Bijvoorbeeld door de wereld waarin wij leven. Vandaar de woorden uit Romeinen 12 MSG “don’t become so well-adjusted to your culture that you fit into it, without even thinking. A culture always dragging you down to its level of immaturity”.

Sinds 2007 hebben we enkele honderden mensen mogen helpen. God heeft wonderen gedaan! In de gebieden van gebondenheid, verandering van denken, genezing en groeien in volwassenheid. De belofte uit Romeinen 12 is voor ons realiteit. We worden van binnenuit veranderd en God haalt het beste in ons naar boven!

Servingothers werkt samen met de stichting In de Vrijheid. Deze stichting richt zich, anders dan Servingothers, specifiek op bevrijdingspastoraat en biedt geen andere zaken aan. Ook stemmen we regelmatig af met een team van psycho-sociaal therapeuten.

Andere vormen van pastoraat zijn ook mogelijk. Neem gerust contact met ons op als je vragen hebt!