Missional Communities


Met elkaar een gemeenschap (community) vormen is een vitaal onderdeel van de kerk. En zending (mission) een roeping van diezelfde kerk. Daarom hechten we waarde aan missional communities: een plek waar de praktijk – God liefhebben en de naaste als jezelf – handen en voeten krijgt.

Samen groeien in je geloof en een zegen zijn voor je buurt of netwerk van relaties door hen te dienen. Missional communities zijn een plek waar je gekend wordt, ondersteuning krijgt en uitgedaagd wordt in de omgang met elkaar en te groeien als discipel van Jezus. Het is de plaats voor het bouwen van een discipelschapscultuur en persoonlijke groei. De plaats ook om samen uit te reiken naar anderen, hen te dienen en uit te dagen op hun beurt anderen te helpen in het volgen van Jezus.

Voor ons is het starten van een missional community en anderen helpen er één te starten dus een vorm van kerk zijn waarin we gezicht kunnen geven aan onze relatie met God (boven), in de onderlinge band investeren en versterken (binnen) en kunnen uitreiken naar een gebroken wereld (buiten) door mensen uit te nodigen om Jezus te volgen (door ons voorbeeld) en/of lokaal de samenleving te beïnvloeden door onze levensstijl.

Dat is ambitieus en kost tijd. Tijd om teams te vormen, mensen te vinden die uitgenodigd kunnen worden, maar vooral tijd om onderling een cultuur van discipelschap te bouwen. Deze overtuiging is niet gebaseerd op onvrede over de huidige praktijk van de kerk of iets nieuws willen proberen. Maar op een diep geworteld besef dat mensen relaties nodig hebben en deze makkelijker vinden in deze communities.