Jaarverslag & Balans 2014

Algemeen.

Het bestuur is dankbaar dat een aantal doelstellingen voor 2014 zijn gehaald en dat er voldoende progressie zit in het halen van de overige doelstellingen. Het bestuur bestaat nog steeds uit de Jolanda van der Kooij-Haak (voorzitter), Saskia Boender (secretaris en Aart Wytzes (penningmeester). Vanwege tijdgebrek van de huidige penningmeester zoeken we hiervoor een andere kandidaat. Wel zal Aart Wytzes de controle van de administratie en het opstellen van de jaarrekening en balans blijven verzorgen.

2014 was het eerste volledige jaar van de stichting Servingothers. Het was een jaar van investeren in netwerk en teamopbouw, terwijl gedurende de verbouwing “de winkel open was”.

Activiteiten.

Conform de doelstellingen is, met name op de dinsdag en donderdag van de week gebeden voor mensen die een verzoek hadden ingediend voor bevrijdingspastoraat. Behalve in de vakantieperiodes hebben deze gebeden het hele jaar plaats gevonden. Voor een getuigenis van een van deze avonden verwijzen we naar ons blog over het getuigenis van Sandra. Er is regelmatig overleg met psycho-sociaaltherapeuten die ook een deel van de bijscholing verzorgen. Niet elk verzoek om gebed leidt tot bevrijdingspastoraat. Soms is een andere vorm van gebed of coaching nodig die wij zelf geven of voorstellen dat betrokkenen naar iemand anders gaan. In 2014 is met tientallen personen één of meerdere keren gebeden. Hoewel we eindigden zonder wachtlijst is het aanbod zodanig constant dat er feitelijk geen ruimte is voor het honoreren van extra verzoeken.

Het onderzoeken van samenwerking en allianties met derden was ook in 2014 een doorgaand proces. Er wordt in teamverband samengewerkt met de stichting In de Vrijheid met de focus op bevrijdingspastoraat. Er is veel energie gestoken in samenwerking en het ontwikkelen van Bless Holland vanuit het idee elkaar te versterken. Daar is voorlopig in formele zin een einde aan gekomen omdat Bless Holland aan het zoeken is welke koers zij moeten gaan. De banden zijn voldoende sterk zodat de samenwerking op enig moment weer geformaliseerd kan worden. Vanuit het volgen van een leergemeenschap van Nederland Zoekt in 2013-2015 is een logische samenwerking ontstaan. Formeel is Hans van der Kooij één dag in de week vrijwilliger bij Nederland Zoekt als coach. Hiermee is uitwisseling van expertise geborgd. Verder zijn er (inter)nationale contacten met de EA, 3dm europe en verschillende denominaties. Er hebben verschillende verkennende gesprekken en spreekbeurten plaats gevonden om het gedachtengoed van Servingothers te delen.

Hans en Jolanda van der Kooij coachen (liever wordt hier het woord ‘discipelen’ gebruikt) een aantal personen vanuit het perspectief duurzame verandering en invloed in de samenleving tot stand te brengen. Mannen en vrouwen worden in een traject tussen de 1 en 2 jaar getraind en gevormd in het volgen van Jezus. Op deze wijze coachen Hans en Jolanda 19 personen die zij elke twee weken individueel zien en die integraal onderdeel van hun leven zijn. Zo eten de meesten dan mee. Een klein aantal heeft het traject afgerond. Er worden dan weer afspraken gemaakt met nieuwe mensen. Er wordt gebruik gemaakt van de zgn .lifeshapes van 3dm europe.

Wat betreft het bouwen van een missional community (missionaire gemeenschap) is 2014 vooral een jaar geweest van het uitwerken en voorbereiden van een concept. Hier is veel ‘onder water’ geïnvesteerd. Met de kerst hadden Hans en Jolanda open huis voor mensen die een eenzame kerst tegemoet gingen of bemoediging nodig hadden. Zo zaten we met zijn tienen aan tafel en op deze wijze experimenteerden wij met een missional community. Hieruit is het voornemen ontstaan dit elke 6 weken te herhalen. In 2015 wordt hierop verder gebouwd en bekeken wat verder nodig is om het vorm geven aan een missional community te versterken.

Er was ook tegenslag in de vorm van ziekte en uitval. Gelukkig heeft ook weer herstel plaatsgevonden. Servingothers is afhankelijk van giften en van de zegen van de Allerhoogste God.

Hoewel we het jaar 2014 met minder financiële reserve afsluiten dan 2013 zijn we dankbaar voor elke vorm van ondersteuning en elke gift. We geloven dat God ons in 2015 ook weer gaat zegenen met financiën, medewerkers en elke andere vorm van ondersteuning om dienstbaar te zijn (to serve one another) aan de samenleving.

Hieronder staat de balans 2014

balans204

 

 

 

 

Comments are closed.