Donateur worden

Ja, ik wil donateur worden!

Wilt u overwegen om ons financieel te steunen?

Serving Others rust mensen toe om hun leven in dienst van de medemens te stellen. Dat doen we door Pastoraat, Discipelschap en Communities met de Bijbel als vertrekpunt. De stichting is begin 2013 opgericht door Hans & Jolanda van der Kooij. Ons werk is grotendeels afhankelijk van giften.

Maandelijkse incasso of eenmalige gift

Een maandelijkse automatische incasso is voor ons het makkelijkst. Vul daartoe het formulier hiernaast in en klik op verzenden. Ook met een eenmalige gift zijn wij natuurlijk erg blij! Die kunt u overmaken op NL36 INGB 0006 1521 79 ten name van Stichting Serving Others.

Giften belastingaftrekbaar!

Stichting Serving Others is sinds juli 2013 door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Donateurs kunnen hun giften aftrekken van hun inkomsten- of vennootschapsbelasting en de Stichting hoeft geen erfbelasting of schenkbelasting af te dragen.