Discipelschap


Discipelschap betekent letterlijk ‘leerling worden’. In de christelijke context kijken we naar Jezus. Hij verzamelde een groep mensen om zich heen waarin Hij investeerde. Hij leerde hen naar Hem te kijken en gaf hen later opdracht dezelfde dingen te doen die Hij gedaan had. Daar zit ook het principe van vermenigvuldiging in. Discipelen maken discipelen die discipelen maken.

Discipelen zijn mensen die steeds meer op Jezus gaan lijken. Door Zijn waarden te leven, Hem te volgen en te doen wat Hij doet. Dat begint bij zelf discipel te zijn en aanspreekbaar te zijn in je leven.

Servingothers helpt anderen die dat willen, om meer op Jezus te gaan lijken. Door een voorbeeld te zijn voor hen in een één op één discipelschapstraject. Mensen groeien door goede voorbeelden. Zo zei Paulus dat ook in de bijbel. Wij willen mensen leren verder te kijken dan een hulpvraag of behoefte maar hen leren goede voorbeelden te volgen van mensen die Jezus volgen. Dat is in alle kwetsbaarheid onze passie.

Samen bouwen we een cultuur van discipelschap. Je gaat niet terug naar school maar je leert in het dagelijkse leven het volgen van Jezus en wat dat betekent te integreren in je leven. De boeken van Mike Breen (o.a. Een cultuur van discipelschap) zijn een hulpmiddel. Ook werken we samen met Nederland Zoekt (http://www.nederlandzoekt.nl/home/) en kunnen de materialen van 3dmeurope (http://weare3dm.co.uk/) gebruiken. Daarbij sluiten we aan bij gezonde bewegingen die getraind zijn in het bouwen van een discipelschapscultuur. Neem gerust contact met ons op als je meer wilt weten!