Serving Others rust mensen toe om hun leven in dienst van de medemens te stellen. Dat doen we door Pastoraat, Discipelschap en Communities met de Bijbel als vertrekpunt. De stichting is begin 2014 opgericht door Hans & Jolanda van der Kooij.

Laatste Blog-berichten
Nieuwsbrief Mei 2016

Er is weer van alles te vertellen over de missional community, een nieuwe uitdaging voor Jolanda en ook vanuit het bestuur zijn er updates.

Your Father will bless you, with…..

Onze ogen zijn de laatste tijd meer open gegaan voor het zegenen van iemands geest. Immers wij bestaan uit geest, ziel en lichaam, althans dat is

Jaarverslag en balans 2015

Algemeen Het bestuur van de stichting Servingothers is wederom dankbaar dat een flink aantal doelstellingen voor 2015 zijn gehaald. In meerdere

De les van de krentenbollen

Ik was snel klaar met mijn oordeel over hem: aantrekkelijke jonge vent, petje op, van zijn charmes gebruik makend om mij een Utrechtse