Serving Others rust mensen toe om hun leven in dienst van de medemens te stellen. Dat doen we door Pastoraat, Discipelschap en Communities met de Bijbel als vertrekpunt. De stichting is begin 2014 opgericht door Hans & Jolanda van der Kooij.